Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
Stedsnavn og personnavn • Finsk er synligØstersjøfinske stedsnavnKultursporLite folk - store sjøer
suomeksi
   

Navneforskning i Karelen

I en samtale med navneforsker Irma Mullonen i mars 2017 ba Bente Imerslund henne fortelle litt om hva som har skjedd på hennes forskningsområde de siste årene. Mullonen er professor ved Institutt for språk, litteratur og historie.

 Irma Mullonen peker mot Onegasjøen.

Irma Mullonen peker mot Onegasjøen.

Vi har ferdigstilt et prosjekt hvor vi undersøkte mønsteret i hvordan stedsnavn har blitt til og utviklet seg. Navnene oppstår ikke uten videre, men etter et mønster.

Navn på vassdrag

Vi undersøkte navn omkring vassdrag, særlig innsjøer, nes, viker og øyer. Deretter plassert vi navnene på kartet, slik at man alltid kan sjekke hvordan terrenget ser ut. Hvis det for eksempel er en rund innsjø, ser man på kartet hvordan navnet passer til terrengformasjonen. Vi fant at de runde innsjøene i Karelen kalles på forskjellige måter.

En innsjø har ikke alltid jevne strender, de kan være krokete og ujevne. Det viste seg at metaforer, billedlige uttrykk er populære, særlig på sjøer med ujevn form. Vi fant mange artige navn. Hvis innsjøen for eksempel er formet som ei bukse, kan den kalles Puksu-järvi i Nord-Karelen, Kaatio-järvi i Søndre Karelen. Både puksu og kaatio betyr ‘bukse’.

Tabuord

Mange navn er knyttet til navn på kjønnsorganer eller rumpe. Det lille tjernet Syvä-perse (‘Dyp rumpe’) i Aunus-Karelen ligger dypt nede i terrenget mellom to berg. Noen nes eller andre utstikkende formasjoner har navn etter mannens kjønnsorgan, brilli på karelsk. Formen innbyr alltid til å lage slike navn.

Arbeidet med kartsamling over stedsnavn i Karelen pågår.

Prosjektet med kartsamling for stedsnavn er langvarig. Materialet er uuttømmelig og vi har holdt på i mange år. Vi kartlegger mønstrene for forskjellige navnetyper. Så setter vi navnene på kartet og analyserer utstrekningen av forskjellige navnetyper. Vi har kommet langt, men arbeidet er ennå ikke klart for publisering.

Karelske stedsnavn og personnavn

Utenom dette hadde vi et navneprosjekt ledet av kvitsjøkareleren Denis Kuzmin. Jeg var veileder. Han forsket på både personnavn og stedsnavn i Karelen. For noen år siden tok han på Universitetet i Helsingfors doktorgraden med et arbeid om geografisk utbredelse av stedsnavn i Kvitsjøkarelen. Kuzmins arbeid bygger på kartverket som viser utbredelsen av stedsnavnene. Kuzmin forsker nå på karelske personnavn med kristent opphav. Av for eksempel det bibelske navnet Johannes – russisk Ivan – har han funnet nesten hundre varianter i karelske dialekter. 

Vepsiske personnavn som nå er bevart i stedsnavn.

Jeg jobbet et års tid med et prosjekt om vepsiske tilnavn eller kallenavn om du vil. Blant disse er også gamle førkristne navn som ikke er bevart som personnavn. Vi finner rester av dem i stedsnavn. De navnene jeg har forsket på, er mest negative. 

Et eksempel: En vepsisk familie har et etternavn som høres russisk ut, men navnet har vepsisk opphav, fra et ord som betyr oinas (‘bukk, vær’). Etternavnet kommer ikke nødvendigvis rett fra dyrenavnet, men fra et personnavn. En person kunne kalles oinas hvis han hadde dårlige egenskaper. Kanskje var han litt primitiv eller enkel, aggressiv. Folk husker ikke lenger det mennesket som navnet først ble brukt om og vet kanskje heller ikke betydningen av ordet. Likevel lever navnet videre i familienavn og stedsnavn. Vi har mange eksempler på at slike gamle utnavn lever videre.

Fjernsynsprogram om slektsnavn og personnavn

Her i Karelen har vi en gang i måneden et fjernsynsprogram finsk og på karelsk, og det ligger også på internett. Der spør folk om opprinnelsen til både slektsnavn og personnavn. Om navnet stammer fra for eksempel benevnelse på kjønnsorgan, må jeg uttrykke meg diplomatisk og ikke si noe som kan såre de intetanende bærerne av et slikt navn. Jeg prøver å si at her er det ikke noe negativt. Det kan ha vært noe mytologisk innhold eller det har vært et kjælenavn. Dere i Vesten ser kanskje litt mer frimodig på dette enn vi gjør.


 

 

Finsk språk er synlig

Et apotek i Petroskoi har skilt på russisk og finsk 

Foto: Bente ImerslundFoto: Bente Imerslund

Fotos: Bente Imerslund

Matvarer - finsk vindusreklame i en matvarebutikk i Petroskoi

   

Østersjøfinske stedsnavn
Dr. Irma Mullonen, lektor i finsk på Universitetet i Petroskoi, har tatt doktorgraden på vepsiske stedsnavn i Syvärinen-området. Syvärinen ligger mellom innsjøene Onega og Ladoga. (Intervju i oktober 2003.)

Irma Mullonen: Stedsnavnene er innholdsrike, for de kaster lys over forskjellige perioder i historien. I navnene gjenspeiles kontakten mellom forskjellige folkegrupper. Karelia er et tradisjonelt østersjøfinsk område og karelerne og vepserne er urbefolkning. De første russerne dukket opp her på 1200-tallet. I mange århundrer har de forskjellige folkene bodd nær hverandre. Den største delen av Karelia har vært karelernes område. Det russiske og det karelske navnesystemet fungerer parallellt. Østersjøfinsk, karelsk har gått inn i det russiske navnesystemet.

Til høyre: Kerisyrjä - veiskilt. Karelsk stedsnavn
skrevet med russiske bokstaver.
Kerisyrjä - veiskilt
Kerisyrjä kan være et opprinnelig karelsk navn.

Syrjä betyr på karelsk:
1. en bakketopp eller
2. langt borte, langt fra sentrum

Suojärvi - veiskilt.
Suojärvi - veiskilt. Karelsk stedsnavn skrevet med russiske bokstaver. Fotos: Bente Imerslund

Spor etter gammel karelsk kultur i dagens Petroskoi 
Fotos: Bente Imerslund Fotos: Bente Imerslund
Fotos: Bente Imerslund

Et lite folks store innsjøer
Dr. Irma Mullonen:

Når man titter på et kart over området vepserne bor i, ser det ut som om fargene grønt og blått konkurrerer med hverandre, altså skog og vassdrag. Vepserne holder til i området mellom tre store sjøer – Onega, Ladoga og Valkeajärvi. Man ser at landskapet stykkes opp av utallige elver og inn i elvene har noen puttet hundrevis av innsjøer, som perler på en snor. De fleste vepsiske landsbyene ligger ved elver og innsjøer.

Innsjøene har alltid vært viktige i vepsernes næringsliv. Fra dem fikk man mat og drikke. Åkrene og engene lå nær innsjøene. Både elvene og innsjøene var viktige ferdselsveier. De fleste innsjøene har navn, noe som viser hvor viktige de er i folks liv. Et stedsnavn er jo et tegn på at stedet blir brukt. Navnløse innsjøer er en sjeldenhet.

Innsjønavnene gjenspeiler viktige egenskaper ved innsjøen, f.eks.fisk: Lahnjärv (lahn 'brasme'), Haugjärv (haug 'gjedde'), Ahvenjärv, (ahven ' abbor'). Navnet kan også fortelle hvor innsjøen ligger i et bestemt vassdrag, fasongen eller størrelsen

(Oversettelse: Bente Imerslund. Artikkelen er sterkt forkortet)

 

Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no