Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
 
suomeksi
Sør-Norge
Fra musikkspillet Grenselaus i Vera i Verdalen. Om de trønderske skogfinnenes historie. FINNO - FINSK-NORSK KULTURINSTITUTT arrangerer mange kunstutstillinger. Her fra Tommi Toijas utstilling høsten 2012.
Enda fra 1600-tallet flyttet det svedjebrukere fra Savolax til Sverige og Norge, og det var flere tusener av dem der i Solør og Värmland på 1800-tallet. Datidens gårdbrukere bestilte finske aviser fra Finland og drømte om en egen finskspråklig menighet.
Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no