Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
A  B  C  D E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä
 A
ala-osasto underavdeling
aloittaa å begynne
arvokas ærverdig
arvostaa å verdsette
askarruttaa sysselsette
avustustyö hjelpearbeid
 B
bolševikki bolsjevik, her: kommunist
   
 C
   
 D
   
 E
ei usallettu Salli sier dette betyr 'ikke betrodd, ikke til å stole på'
elpyä å våkne til live
elätettävänä som skulle forsørges
esittää her: å framføre, spille
este hindring
etäopiskelija distansestudent
 F
   
 G
gahveli haarukka - gaffel, kveeniksi: kahveli
   
 H
hajallaan spredt
hajoaminen oppløsning
harva perhe få familier
hitsaaja sveiser
hommata skaffe seg
hyödyllinen nyttig
hyöty nytte
häilyä å bevege seg, være løs, røre seg
hän oli kuolemaisillaan hun lå på det siste, det var like før hun skulle dø
hänen tekee mieli hun har lyst til
häntä askaruttaa ... han er opptatt av ...
häntä syytettiin siitä ... han ble anklaget for ...
hävittää å ødelegge, tilintetgjøre
haastaa puhua – snakke
 I
ilmalaiva lentokone - fly,      kveeniksi: ilmalaiva
ilmapiiri stemning, miljø
inkerikko en østersjøfinsk folkestamme
into yver
   
 J
jakuutit jakuterne - et folkeslag i Sibir
jotain päälle pantava noe å ha på seg
jouhikko et strengeinstrument
julistaa å erklære, kunngjøre
julkaista å gi ut, offentliggjøre
juuri rot (flertall: røtter)
juurtua å slå rot
jälkeläinen etterkommer
   
 K
kadottaa å miste
kaivos gruve
kannustaa å anspore, oppmuntre
kansainvälinen internasjonal
Karjalan kannas Det karelske nes
karkoittaa å fordrive
kasvattaa her: å dyrke
kaupitella å selge
keripukki skjørbuk
keritä å  klippe (f.eks. sauen)
kerätä å samle
keskitysleiri konsentrasjonsleir
kielletty forbudt
kiertää ympyrää å gå i ring
kirjallisuus litteratur
kirjanpitäjä bokholder
kirpputori loppemarked
Kižin saari ei berømt øy i Onega-sjøen
kokoonpanoon sammensetning
koillinen nordøst
kolhoosi kollektivbruk
kollektivisointi kollektivisering
komi komi
korjaaja reparatør
kovasti kielletty strengt forbudt
kuivata å tørke
kulakki bonde som etter myndighetenes mening eide for mye og hadde brukt fremmed arbeidskraft
kuolinpaita likskjorte
kuopus minstebarnet
kuoro kor
kuvaamataito forming
kärjistyä å tilspisse seg
kärsimys lidelse
käsite begrep
käskeä å befale
kätkeä å gjemme, skjule
köyhtyä å bli fattig, å utarmes
köyhä fattig
   
 L
laitos her: institutt
lehti jää väliin avisa kommer ikke ut
levitä å spre seg
liikeyritys firma
luhta burloft
lukumäärä antall
luoda å skape
lypsää å melke
Laatokka Ladoga-sjøen
   
 M
mari mari
melkoisesti temmelig, nokså
menehtyä å omkomme
mittasuhteiltaan i omfang
monitoimikeskus allaktivitetshus, flerbrukshus
mordva mordvin
muikku lagesild er det norske fiskeslaget som ligner mest på fisken muikku
muinainen urgammel
mummoutuva alderdommelig, gammelmodig, egentlig: i bestemors alder
murhata å myrde
murkina lounas - lunsj,       kveeniksi: murkina
murre dialekt
muu maa mustikka hele uttrykket:  oma maa mansikka, muu maa mustikka  - eget land jordbær, fremmed land blåbær, altså: borte bra, hjemme best
maakunta landsdel
maapalsta jordlapp
määrä antall
   
 N
Neuvostoliitto Sovjetunionen
neuvostovalta sovjetmakta
näytös forestilling
   
 O
ohjata her: å dirigere
omena peruna (maassa kasvava omena) - potet
ommella å sy
on kuullut puhuttavan man har hørt snakk om
   
 P
pakkoasutusleiri leir hvor man var nødt til å bo, en del av systemet med tvangsbosetting i Sovjet
pakollinen obligatorisk
paluumuuttaja en som flytter tilbake. Finland ga på 1990-tallet ingermanlendinger og andre finner i Russland rett til å vende tilbake til Finland og etter hvert få fulle statsborgerrettigheter der. Man sier 'flytte tilbake' selv om de færreste født etter 1942 har bodd i Finland.
parakki brakke
parantaa å forbedre
perestroika perestroika – den tida da man begynte å fornye Sovjet-systemet, ca 1985-1991
perinne tradisjon
petturi foræder, sviker
pettymys skuffelse
Pietarin liepeiltä fra nærheten av St. Petersburg
piilossa skjult
pimittää formørke, her: narre
pitsi blonde
pitää huolen å ta seg av
poltetun maan taktiikkaa den brente jords taktikk
prääkä nyt - nå
puolustaa å forsvare
putki rør
putkimies rørlegger
puuomena (puussa kasvaava omena) - omena – eple
pyhäkoulu søndagsskole
pyyhkäistä ympäri (maata) å spre rundt om (i landet)
pärjätä å greie seg
pätevä kompetent
päästä karkuun å komme seg på flukt
päätoimittaja redaktør
   
 R
rahka kvark
rahoittaa å finansiere
rajaseudulta siirrettiin ble flyttet vekk fra grenseområdet
rajavyöhyke grensebelte
ratkaista  å avgjøre
rauhansopimus  fredsslutning
raunio  ruin
reiät tukkeutuivat hullene frøs igjen
remontoida  å restaurere
remontti  oppussing
rinnalla  ved siden av
rintama  front
roska  søppel
rotu  rase
rukoilla  å be
röpytellä  lyödä vastalla
Raamattu  bibel
   
 S
savakko  Savosta tullut inkeriläinen, vrt. äyrämöinen
seurakunta  menighet
seutu område 
siihen liittyvä som har å gjøre med det
siirtää  å flytte
sitkeä  seig 
smetana  rømme er det norske produktet som ligner mest på smetana
sokurhiekka  sokeri – strøsukker
sotajoukot krigstropper
sovhoosi russisk ord: kollektivbruk hvor man fikk lønn
suhde  forhold
suhtautua å forholde seg
sulautua smelte sammen med
suntio klokker
surullinen sørgmodig
suunta retning
syventävä fordypende 
syy grunn, årsak
syyllinen skyldig
syypää skyldig
säilyttää å bevare
säästää  å spare
saarnaaja predikant
saarnata å preke
saatta å følge (her: til båten)
   
 T
taistelija en som kjemper
taistelu kamp
Talvipalatsi Vinterpalasset – stort barokkslott, det var tidligere tsarens palass. Vinterpalasset inneholder det verdensberømte kunstmuseet Eremitasjen.
tappelu slåssing
tarkastaja kontrollør
teloittaa henrette
teollisuus industri
terva tjære
tiedekunta fakultet
tiedotus her: informatikk
tilanne - tilantee situasjon
todellinen virkelig, faktisk
toimettomuus uvirksomhet, passivitet
toiminta virksomhet, aktivitet
toimittaja journalist
tuhota å ødelegge, tilintetgjøre
tuntea olevansa å føle at man er
tyhjentää å tømme
tyhjin taskuin egentlig: med tommer lommer, på norsk: med to tomme hender
   
 U
udmurtti udmurt
urkuri organist
   
 V
vahva asema sterk stilling
vaino forfølgelse
vaiva besvær
valistaja en som opplyser, informerer
valita å velge
vallankumous revolusjon
valloittaa å erobre
valtio stat
vangittaa å ta til fange
vanki fange
vankila fengsel
vapaaehtoinen frivillig
varallinen ero forskjell i økonomi, rikdom
varastoida å lagre
varhain tidlig
varsinainen  egentlig, virkelig
vatjalainen voter (en østersjøfinsk folkestamme)
vihkiä  å innvie
vihollinen fiende
virallinen offisiell
Viro Estland
viulu fiolin
vunukka lapsenlapsi (venäjäksi: vnug, vnutschka) – barnebarn
vuosisata århundre
vaalia å hegne om, verne
   
 Y
yhdistys forening
yhtye ensemble, band, gruppe
ylläpitäminen det å holde oppe
ympäri omkring, ryndt, rundt omkring 
   
 Ä
äyrämöinen en ingermanlending som har kommet fra Savolax, sml. savakko
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no