Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
 
suomeksi
 
Leena Huss
Intervju med Leena Huss
Bente Imerslund intervjuet henne i Tromsø 23.11.07

Leena Huss

Leena Huss er et navn jeg svært ofte har hørt når et er snakk om flerspråklighet og minoritetsspråk. Kan du fortelle litt om det arbeidet du har gjort i Europarådet.

Jag har varit den svenska medlemmen i Europarådets expertkommitté för den europeiska minoritetsspråksstadgan. Och där är det ju meningen att den här kommittén ska följa upp det som görs i olika länder, hur man främjar sina minoritetsspråk och vad man gör som stat.

Kan di si litt om kvensk situasjon og hvordan Europarådet har forholdt seg til Norge når det gjelder kvener.

Först var det ju intressant därför att den norska staten visste inte riktigt vad det var för språk, om det var språk eller dialekt. Men sen så småningom blev det ju så att Staten bestämde att kvänska ska vara ett språk. Nu ska man då ge stöd åt det här språket på olika sätt.

Har Norge gitt nok stöd – stötte, sånn som Norge burde?

Ja, på sätt och vis har det skett, men inte riktigt så mycket som skulle behövas om man ska hålla kvänskan levande i framtiden.

Har Europarådet prøvd å påvirke Norge der?

Ja, i såna här uppföljningsrapporter påpekas det olika saker som är svåra för kvänskan och man försöker då ge rekommendationer om hur man skulle kunna stötta kvänskan mer. Sen får vi se hur den norska staten svarar på det.

Er du optimist på kvenenes vegne?

Ja visst, jag är optimist därför att det finns så mycket intresse numera för kvänska. Jag tror inte man kan glömma bort kvänska eftersom det er så många människor som är intresserade av det.

Takk skal du ha, Leena Huss!

Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no