Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
 
norsk

Fra øverst til venstre: En del av tradisjonsbandet Korpi fra Ingermanland. Fra ingermanlendingenes fastelavnsfest 2013. Nord- og sydkarelerne har hver sin avis. Lærebøker produseres fortløpende. Her de siste i finsk språk, laget på skole 17 i Petroskoi.

Karelia

  • De østersjøfinske språkene og kulturene i Karelia, undervisningen i dem, aviser og tidsskrift, stedsnavn og et språkreirprosjekt.
  • Blant annet intervjuer med elever og lærere som driver med østersjøfinske språk.
Ingermanland – Historie og kultur

Områdets historie, kultur og identitet, finsk språk – også i skole og barnehage. Den dramatiske evakueringa på 1930- og 1940-tallet, kirkens betydning.

 
Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no