Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
En ildsjel 10 år senereEn eldsjäls arbete • En hemsida på och om meänkieli
 

Astrid Kruukka – fremdeles en ildsjel

I 2008 skrev Mona Mörtlund en artikkel for finsk.no om Astrid Kruukkas arbeid for flerspråklighet. Hun kalte artikkelen En eldsjäls arbete. Se rett under her. 10 år har gått, Astrid Kruukka er fortsatt en ildsjel. Vi traff henne i Pajala i mai 2018.

IMG 20180415 190255– Astrid, du har startet firmaet Laulumaa (Sanglandet). Hva slags firma er det?
– I Laulumaa driver jeg med tre ting som interesserer meg og som jeg er bra til. Jeg har yoga-kurs, korsang med både barn og voksne og sangkvelder med aldre. Så lager jeg sitat-bilder med sangsitat på meänkieli. Mye av det jeg gjør, bygger på meänkieli. 

Sangsitater

Sangsitatene er tatt fra sanger som betyr mye for meg, både nyskrevne, eldre og oversatte. En nyskrevet sang er for eksempel den om kangoskakene. I Sverige har vi den berømte krimforfatteren Åsa Larsson. Det ble skrevet et teaterstykke om hennes oppvekst nær Junosuando. Hun ville ha med noe om kangoskaker og Gun Olofsson diktet en sang på selve oppskriften. Jeg har også laget en poster på sangen Kissa – katt, hattu – hatt, lehmä – ko, kenkä – sko.  Med slike evighetsramser kan barna på en enkel måte fylle på med sitt ordforråd. 

IMG 20180121 114743 02IMG 20180121 115035 02IMG 20180121 115233. 02jpg

 Jeg tar også med andre sanger som har betydd mye for språkutviklingen i Tornedalen.

For eksempel fra Tornedalsteatrets store musikaler og fra lokalt kjente teatersanger. La meg nevne sangen Oonhän meilä vielä kieli, vielä kuuluu meän ääni av Mona Mörtlund.

– Hvilken betydningen får sangen når barna – eller for så vidt også de voksne – skal lære Meänkieli eller forsterke det språket de har? 
– Når man skal lære seg et nytt språk, er det mye lettere å få bedre uttale og bedre flyt ved å synge enn ved å bare snakke. Det gjelder forresten ikke bare nye språk, men også morsmålet. Hvis barn har taleproblem, er sang mye mer effektivt enn tale. Jeg anvender svært mye sang på mine kurs i meänkieli for barn og folk er forbauset over at barna får så bra uttale. 

– Du har vel holdt på med meänkieli hele livet? Er det ditt morsmål?
– Mamma og pappa pratet svensk med mig men seg i mellom meänkieli, så språket  fantes jo omkring mig hele tiden. Farmor bodde i huset vårt, så jeg øvde meg på å også prate meänkieli, med henne kjentes det unaturlig med svensk. På spørsmålet om morsmål bruker jeg å si at jeg har to. 

Populærmusikk fra Vittula

– Under verdenspremieren på filmen Populærmusikk från Vittula var jeg har i Pajala. Samtidig fikk jeg også sett Tornedalsteaterns stykke bygd på sammen bok. En fugl sang om at du var med i stykket. 
– Javisst. Jeg var med i scenen på prestegården der avdøde farmors etterkommere møttes og til slutt sloss om arven etter henne. Det var veldig spesielt å få være med på dette lokale teaterstykket i en så stor sammenheng. Vittula-boka hadde jo en voldsom gjennomslagskraft. Mange valfartet hit for å se den, og samme året hadde filmen premiere. Dette ble en stor begivenhet. Vi spilte på mange ulike steder her i Pajala som var omtalt i boka, og publikum gikk eller dro fra sted til sted 

Tospråklig datter

– Din datter Elina er 26 og tospråklig. Hvordan fikk dere det til? 
– Allerede før hun ble født, bestemte hennes pappa og jeg at vi begge skulle snakke bare meänkieli med henne. Vi hadde kompiser som gjorde det samme med sine små barn, men de ga gjerne opp når barnet begynte å svare på svensk. Vi hadde lest oss opp på temaet flerspråklighet og bestemt at meänkieli skulle være hennes første språk. Vi visste at svensk ville hun uansett lære. Allerede i fireårsalderen hadde hun nok begge språkene like sterke. Nå sier hun selv at svensk er hennes sterkeste språk, men meänkieli er nærmest hjertet. Hun har hatt flere jobber hvor hun har fått god bruke for meänkieli, bl.a. i eldreomsorg, i turist- og restaurantverdenen. Nå er hun kokk og hun bor i Finland. Fordi hun kan så godt meänkieli, er det greit å jobbe i Finland. 

3028190 1200 675

– Har hun takket dere for å hun helt fra starten fikk lære seg meänkieli? 
– Ja, det har hun faktisk gjort og til og med på radio da hun ble intervjuet i et temaprogram om ungdommer som følte at morsmålet hadde blitt fratatt dem. Hun kåserer regelmessig i radio på meänkieli om andre ting. Når hun og jeg snakker, er det blandet. Med sin pappa snakker hun bare meänklieli. 

– Tror du hennes barnebarn kan komme til å snakke meänkieli?
– Hm. Tja ... det håper jeg absolutt. Flere og flere ungdommer har begynt i organisere seg i for eksempel ungdomsforeningen Met nuoret. De kjenner et savn av det språket de skulle ha hatt. 

 

Mona Mörtlund
En eldsjäls arbete
 
 

Om Astrid Kruukkas arbete med meänkieli (2008)

Det var när fritidspedagogen Astrid Kruukka gick en projektledarutbildning som hon kom på idén att snickra ihop en projektansökan om att få arbeta med meänkieli i Pajala kommuns förskolor, skolor och fritidshem. Hon ville inspirera personalen till ett ökat användande av språket. Kommunen beviljade medel till ett tre månader långt projekt, som sedan förlängdes och varade i sammanlagt fyra och ett halvt år. Medel till projektet har man tagit från de statliga minoritetspengar som kommunen får.

- Personalen fick anmäla sitt intresse för att jag skulle arbeta med dem och deras barngrupper. Trettio grupper visade sig vara intresserade. Det kändes viktigt att inspirera personalen till att göra eget material, att visa att det inte är så svårt. För det var det många ojade sig över i början, att det skulle vara så svårt att arbeta med det här. En modell att arbeta efter är att utgå från gamla ramsor och skriva nya texter till dem. På förskolan i Junosuando har man t ex skrivit en ny text till den kända Hevonen-häst- ramsan. Och så kan man sätta nya poppiga melodier till gamla ramsor. Det gillar barnen!

Astrid Kruukka

Nytt projekt

De första månadernas arbete visade sig vara lyckosamt och kommunen beslöt sig för att starta ett nytt projekt: Meänkieli aktionforskning som innebar att Astrid skulle intensifiera tvåspråkighetsarbetet i två av kommunens förskolor. Målsättningen vara att hitta metoder för att nå en aktiv tvåspråkighet hos barnen. Villkoret för att vara med i projektet var att all personal och alla föräldrar var positiva till arbetet.

Hösten 2003 började Astrid att arbeta dels med barn och personal i en förskola i Korpilombolo och dels med en förskola i Pajala. Som expert och konsult knöts också docenten Leena Huss från Centrum för multietnisk forskning i Uppsala till projektet. Hon medverkade i ett välbesökt möte med föräldrarna och berättade bl a hur man arbetade med flerspråkighet på olika håll i världen och om hennes erfarenheter av liknande arbete med samiska grupper.

I slutrapporten över projektet kan man i enkätsvar från föräldrarna läsa att många tycker att resultatet blivit bättre än de förväntat. Barnen använder enstaka ord i sin lek hemma och de ramsar och sjunger ofta på meänkieli. Det märks också hemma att de i förskolan t ex använt meänkieli vid matbordet, de är hemma med uttryck som ”lähätä tänne” (”skicka hit”)

- Något som varit mycket uppskattat bland både barn och föräldrar är den pärm som varje barn haft där vi samlat de ramsor och sånger vi använt. Varje gång vi lärt barnen en ramsa eller sång så har något av barnen fått illustrera den, vi har gjort färgkopior till alla och lagt in det i pärmarna. Det ska vara fint, det har varit viktigt. Det förmedlar en känsla av att det här är värdefullt.

Positivt med tvåspråkighet

Astrid känner att man skulle ha kunnat jobba ännu mer för att barnen ska bli aktivt tvåspråkiga. I början tänkte hon att hon bara skulle använda meänkieli, men sedan fick hon övergå till att prata så mycket som möjligt. Det kändes som att tiden ännu inte var mogen för att enbart använda meänkieli.

- Men man kan göra så mycket annat än att ha s k språkbad och språkbon, där barnen helt ska omges av språket. Man kan bestämma sig för att använda språket bestämda dagar eller vid bestämda situationer som t ex vid matbordet eller vid påklädningen. Det jag ändå känner är viktigast är att man förmedlar en känsla av att det är positivt med tvåspråkighet. Och det tycker jag vi har uppnått. Intresset för att använda meänkieli har ökat hos både personalen och föräldrarna och det räcker i alla fall en bit på vägen. Och hos barnen är den positiva inställningen naturlig och självklar. Barn tycker om att lära sig flera språk!

- Många föräldrar har sagt att de gärna vill ha råd och tips på hur man ska jobba, men det visar sig i ändå i enkätsvaren att de inte använt språket så mycket hemma som det var tänkt.

Men jag känner ändå att föräldrarna verkligen vill att barnen ska få ta del av språket, att de inte ska behöva känna sig utanför. Man tycker också det är viktigt att barnen ska kunna kommunicera med mor- och farföräldrar som kanske bara använder meänkieli eller finska. En del som använder riksfinska hemma säger också att de ser användandet av meänkieli som en väg till riksfinskan.

Många föräldrar har också undrat över vad som händer i skolan sen, om arbetet fortsätter. Det tror inte Astrid att man behöver oroa sig så mycket för. Man arbetar med språket i alla kommunens skolor i större eller mindre utsträckning eftersom Pajala kommun har fattat ett beslut att 80 % av eleverna ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt på det egna minoritetsspråket efter genomgången grundskola.

Kommunen har också bestämt sig för att satsa på läromedelsproduktion. Tre personer delar på en tjänst där uppgiften är att under ett år få fram läromedel i meänkieli för årsk 4-9.

Besökte Pyssyjoki/Börselv

- Vi måste vara många som jobbar med det här, jag har kunnat känna mig ensam ibland. Därför är det också så viktigt att träffa andra som arbetar med samma saker. Tillsammans med den personal som medverkade i projektet Meänkieli aktionsforskning åkte jag till Norge våren 2005 och besökte bl a en förskola i Pyssyjoki/Börselv. Det var så roligt att se hur de arbetade där med det kvänska språket, t ex så hade de flerspråkiga texter överallt i förskolan. Ovanför matbordet fanns bilder och texter som anknöt till matsituationen som tallrik, brödkorg, glas. Och eftersom där också talas samiska så var texterna trespråkiga. Sen var det så härligt att se deras engagemang och att språket användes i så många fora, t ex när de besökte ålderdomshemmet, vilket de gjorde regelbundet, och när en bondmora kom och hälsade på i förskolan. Det anordnades också kvänska allsångskvällar i byn en gång i veckan. Och personalen på förskolorna uppmuntrade folk i den lokala affären att använda kvänska med barnen.

Även om projektet Meänkieli aktionsforskning nu är avslutat så fortsätter arbetet med språket för eldsjälen Astrid Kruukka.

- För mig har det alltid känts som en naturlig del av livet att använda meänkieli. Det har heller aldrig känts som en uppoffring att använda det i mitt arbete som fritidpedagog utan det har varit självklart. Jag hoppas att jag kan ge de barn jag arbetar med en positiv inställning till språket och att jag kan bidra till att stärka deras självkänsla. Det är det viktigaste.

Junosuando förskolas nya variant på den gamla Hevonen-häst-ramsan:
Lohi-lax
Saksi-sax
Harri-harr
Hako-barr
Ahven-abborre
Orava-ekorre
Hauki-gädda
Paistaa-grädda
Siika-sik
Lahti-vik

Ramsan plus mycket annat hittar du på meänkieli-hemsidan

modersmal.skolutveckling.se/meankieli

En hemsida på och om meänkieli

År 2002 blev Pajala kommun ombedda att också ansvara för en hemsida på och om meänkieli. Huvudman för hemsidan, vars huvudsida heter Tema Modersmål, är det statliga Myndigheten för skolutveckling. Över 30 språkgrupper finns representerade på hemsidan. Astrid Kruukka blev tillsammans med läraren Anna-Lena Semberg ansvarig för meänkielisidan.

På hemsidan finns tips och idéer på hur man kan arbeta med språket i förskolan och skolan. Där finns sångtexter, ramsor, lekar och sagor. Det finns också sidor som riktar sig direkt till eleverna med t ex spel och korsord och eleverna kan också sätta in egna alster som t ex dikter på meänkieli. Hemsidan innehåller också information om radio- och tv-program på meänkieli, litteraturtips och tips på meänkielikurser.

- Vi har fått höra att det är en ofantligt rik sida och det är vi förstås glada över att folk tycker!

Att kommunen tog på sig ansvaret för hemsidan innebar också att man åtog sig att anordna meänkielikonferenser. Tre konferenser har man ordnat hittills, med föreläsningar, workshops, diskussioner och utställningar.

Ett hinder i arbetet med meänkieli är att personalen många gånger inte är så säkra på språket, menar Astrid. Därför, säger hon, är det väldigt bra att kommunen bekostat en 5 poängs kurs i meänkieli för kommunens pedagoger. Fyrtio personer har deltagit i kursen, som Umeå universitet ansvarat för.

Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no