Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
 
suomeksi
Verdens første barnebøker på kvensk kom ut i 2011. Tuomainengården i Vadsø.
Flyttinga av finsktalende fra Sverige og Finland til Finnmark kom mye senere enn til Nord-Troms. Rundt 1830 kom de første, hovedsaklig til Alta. Etterhvert slo de fleste finsktalende seg ned i Øst-Finnmark, med Varanger som kjerneområde. I 1875 utgjorde den finsktalende delen av befolkning en fjerdedel av det totale folketallet i Finnmark.
Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no