Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
 
suomeksi
Paaskivikko 2012: Inger Birkelund.  Lasse Ørnebakkved sin tjæremile i Kvænangen er fra 2010. Han må bruke kalkkurien når han banker på plass veden i mila.  

Skriftlige kilder fra første halvdel av 1500-tallet bekrefter at det var finskspråklige grupper i Nord-Troms på den tiden. I skattemanntallet fra 1500-tallet finner vi kvener, fra og med 1600-tallet er de også omtalt i tingbøker. Kvenene kom i første omgang over grensa fra Sverige for å ta del i det rike fisket på fjordene, særlig i Lyngen.

Det var først på 1700- og 1800-tallet at flyttingen skjøt fart. Nyrydning av mark i Nord-Finland/Tornedalen ekspanderte nordover så langt det var mulig å drive jordbruk. På den andre siden av fjellene fant nybyggerne nye områder med mildt klima som var egnet til jordbruk.

Under: Kvenske bosettingsområder i Nord-Troms på 1880-tallet. Kilde: Saressalo 1995:94, kart 2.

Ill. Evald Bjerkli
Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no