Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
 
suomeksi
Les om det fine skolemuséet med karelsk, vepsisk, russisk og finsk innhold, alt i ett rom! Noe å tenke på for skoler i flerspråklige områder i Norge eller Sverige?

 

Full fart i finskundervisningen på skole 17


Lag ord av bokstavene!


Elefantsangen er populær også i Russland


Elevene på skole 17 kjenner elevene  godt til Finlands festdager. På skolens museum feires forskjellige fester og høytider. Irina Syrjäläinen forteller om muséet:
Elevene liker dette muséet.  Alltid når vi feirer forskjellige finske høytider på skolen, samles elevene her og har det hyggelig sammen. Her synger de, de danser og leker. Her tar de imot utenlandske gjester, for vi har mange venner i utlandet. Elevene er stolte over sitt eget museum og de forteller utenlandske gjester om muséet. Det gjør de på russisk, finsk, tysk eller engelsk.

Irina Syrjäläinen forteller hvordan elevene på skole 17 feirer fastelavn-feiring.

Sist jeg var her, var det ei anna dukke.
Det stemmer, vi feirer fastelavn hvert år. Da går alle elevene ut på skoleplassen, lager bål og brenner dukka. Året etter lager de ei ny dukke. Når vi feirer fastelavn, aker elevene på kjelke, de spiser blini (pannekaker), tenner bål og hopper over bålet.
Hvorfor hopper de over bålet?
Det er nok fordi man sier farvel til vinteren og tar imot våren.

   
Irina Syrjäläinen er en aktiv lærebokforfatter.

Arto Siltšenko - mai 2013.  

Arto Siltšenko finsk på skole 17. Han kjenner skolens museum godt. Her viser han fram muséets vepsiske hjørne.

  • Hei! Jeg heter Artturi. Jeg bor i Petroskoi og går på skole nr. 17. Jeg har bodd i Finland i fem år. Der lærte jeg mye om landet. Nå går jeg på dette gymnaset, for her kan man lese finsk. I fritida sysler jeg med data og er sammen med vennene mine.
  • Hva gjør du på data?
  • Jeg spiller og ser på filmer.

 

   
 Toive - Lena Tupikova - mai 2013.  

 Soutelin kerran kultani kanssa

 Pappani talo

 Rilla joh

 Marilainen laulu
 

Skolens elev Lena Tupikova forteller om Toive:

Toive er universitets folkemusikk- og folkedansgruppe.  Deltakerne synger finsk-ugriske sanger, for eksempel marifolkets, udmurternes  eller vepsernes sanger.

Toive ble stiftet i 1982, og besto av studenter på det finsk-ugriske fakultet på Petroskois statlige universitet. Gruppa ble et populært band og det kom studenter også fra andre fakultet og også skoleelever.

I oktober i fjor fylte gruppa 30 år. I den anledning arrangerte vi to konserter. Den første var på konservatoriet og den andre på det nasjonale teater. Vi var også på turne i St. Petersburg. 

Jeg ble med i Toive-gruppa for to år siden. Da gikk jeg i 10. klasse. Jeg føler at jeg gjør det bra der. Toive er som en harmonisk familie og man kan misunne oss at vi har det så fint. Takket være lederne har vi lyktes godt. De hjelper oss i vanskelige situasjoner og jeg vil gjerne takke dem.

(Oversatt fra finsk av Bente Imerslund)


Irina Syrjäläinen har hovedansvaret for finskundervisningen og for kontakten med de finske vennskapsskolene. Bente Imerslund intervjuet henne i Petroskoi 03.11.08.

- Fortell litt om denne mangesidige finskundervisningen og om all virksomheten, Irinä
- I dag studerer det ca 1000 elever ved skolen, og 30 % leser finsk som første fremmedspråk. Alle de andre leser engelsk som første fremmedspråk. I tillegg til finsk har vi tysk, fransk, og fra femte klasse av kan barna velge hvilket språk de ønsker å lese. Studiet – finskundervisningen begynner fra og med andre klasse, og allerede i andre klasse leser barna finsk tre ganger i uka. Fra og med femte klasse har vi fem finsktimer per uke. Det er ganske mye.
 

Klara Gruzova
Foto: Bente Imerslund

Dere har mange vennskapsskoler i Finland?
Ja, jeg prøver å holde kontakt med de finske vennskapsskolene, og i dag har vi seks vennskapsskoler. Det er en i Joensuu, en i Suomussalmi, en i Mustasaari, to i Kuopio og en vennskapsskole i Liperi. I fjor hadde vi sju delegasjoner fra Finland på besøk, og lærerne og elevene på vår skole var på sine besøksturer i Finland seks ganger. I år har vi hatt finske venner på vår skole tre ganger. Vi har internasjonale fellesprosjekter sammen med disse skolene. Det er et interessant arbeid, og jeg tror at slikt arbeid øker aktiviteten i forhold til finskundervisning og innlæring av finsk. Barna er interesserte i dette arbeidet, og sammen med finske venner arrangerer vi forskjellige tilstelninger, konkurranser, besøksturer. Vi har et treårig fellesprosjekt sammen med skolene i Suomussalmi og Mustasaari. Prosjektet heter Språk, idrett og miljø. Vi har allerede to ganger hatt felles vennskapsleirer i Finland. I Nord-Finland var vi i april i fjor. Vi hadde mulighet til å gjøre oss kjent med nasjonalparken Oulanka. Vi hadde en ganske vanskelig rute, vi måtte kjøre på snøbrett langs skogsstiene. Vi kjørte 12 kilometer. Så hadde vi mulighet til å stå på ski / kjøre slalom på skisenteret Ruka. Barna likte denne turen svært godt. Og så til slutt var vi i Mustasaaari. Der plukket vi bær og sopp sammen og reiste med båt.

Neste år skal vi arrangere en sånn felles leir – naturleir – hos oss i Karelen, og som resultat av dette prosjektet planlegger vi en sånn felles ordbok. Vi samler ordforråd/terminologi om emnet natur, miljølære, hvordan vi kunne klare oss i naturen. Og så samler vi ord om det, og så oversetter vi dette ordforrådet til finsk, engelsk, russisk og svensk, for neste år blir det med også en svensk skole. Jeg synes det er et ganske interessant arbeid.
   

Avistime og lesetime (fra et intervju med Klara Gruzove i 2003)
I 10. og 11. klasse har elevene avistime en gang i uka. De leser hovedsakelig Karjalan Sanomat. I den er det nokså enkelt ordforråd og all informasjon er lokal. Vi forstår, hva det dreier seg om. Iblant leser vi f.eks. avisene Helsingin Sanomat eller Kaleva. Da må læreren alltid på forhånd gjøre seg kjent med artikkelen, slik at hun/han helt sikkert forstår hva det dreier seg om. Eldre elever har også lesetime. Da velger alle boka som de har lyst til å lese. De må lese minst to sider i uka. Noen leser mye mer. Vi leser også klassikere, men nåtidslitteratur interesserer mer.


Oppgaver
  1. Vil du vite litt om avisa Karjalan Sanomat?
  2. Hva vet du om avisa Helsingin Sanomat? Søk på Internett.
  3. På hvilken måte kommer kventema fram i norsk presse? Radio? Fjernsyn?
  4. Kvenforbundet har også sin egen avis, Ruijan Kaiku - "Den kvensk-finske avisa i
    Norge". Gjør deg kjent med avisa!
Skolens museum
Det karelske hjørne Det finske hjørneDet vepsiske hjørneDet russiske hjørne
Skolen har eget museum, et stort rom hvor hvert av de fire hjørnene representerer et folkeslag i Karelia: karelerne, vepserne, russerne og finnene. Museet ble åpnet i år 2000.

Klara Gruzova fortalte: I dette ene museumsrommet har vi forenet fire kulturer, barna kan i timene bli kjent med disse kulturene og det binder oss sammen.

På skolen er det også andre nasjonaliteter, f.eks. hviterussere, ukrainere og andre folkeslag fra Sentral-Asia, jøder, representanter for alle de folkeslagene som finnes i Russland. Det er helt vanlig fordi det finnes mange nasjonaliteter i Russland. Vi er alle russiske statsborgere, men det er fint at barna blir kjent med de kulturene som finnes ved siden av den russisk kulturen. Slik forstår de hvor vi er, hvordan vi er, hvorfor og hvordan ting skjer her i Karelen.

Museum betyr også at barna lærer å utføre forskningsarbeid. De drar på turer, samler museums-materiell, til og med gjenstander, og så intervjuer de lokalbefolkningen, bestemødre som lærer de noe håndarbeid. Elevene har datamaskinprojekter for de skal jo oppdras til å bli unge forskere. Museums gjenstandene er gitt som gave til skolen. Mennesker som hadde gamle gjenstander hjemme, brakte dem til museet.

Vi har vanlige skoletimer på museet, dersom temaet er knyttet til noe der. Klasseforstanderne bruker museet ganske flittig i sitt eget arbeid. De kan ha tilstelninger der, møter eller arrangement i forbindelse med en fest eller et jubileum. Hele klassen samler seg der, der har de fester og annet. Museumsbestyrer har en årsplan hvor det framgår når de ulike festene arrangeres.


Det karelske hjørne
Museumsbestyrer Helena Zadorozhnnjuk og to elever i det karelske hjørnet. Foto: Bente Imerslund
Jakt, fiske og jordbruk har alltid vært viktige næringsveier for karelerne. I det karelske hjørne har man derfor stilt ut arbeidsredskaper og gjenstander som folk trengte i dette arbeidet. På taket av jakthytta tørker man garn, i steinene ved dammen er det forskjellige dupper og blylodd.

Karelerne kunne lage all slags nevergjenstander. Foran hytta kan man se kurver, sko og gjenstander til å oppbevare salt i. Korn og andre matvarer holdt seg godt i nevergjenstandene.

Jorda i Karelia er stenete, derfor var ikke jordbruket enkelt. Å slå høy var et koselig arbeid, selv om ryggen ble fort trøtt. Karelerne dyrket rug, havre og hvete, men avlingene ble ikke særlig store. De fikk ikke nok brød til hele vinteren. Derfor måtte man blande melet med malt bark fra furutrærne. Barken ble malt hjemme på en møllesten. Ved gjerdet står en stor møllesten.

I Karelia er det utallige innsjøer og elver, uendelige skoger og myrer. Derfor er det på veggen bak landsbyen malt skoger, blå innsjøer, gule myrer. Vannets beskytter er nøkken, skogens beskytter er skogalven. Sistnevnte har funnet sin plass bak en gammel trestubbe i granskogen. Derfra vokter den over sitt område. Museumsleder Helena og hennes venners barn og skolens elever har malt dette vakre karelske landskapet.

Det karelske landskapet
Det karelske landskapet på skolens museum. Foto: Bente Imerslund

Det finske hjørne
En stor peis er det viktigste i det finske hjørne. Ved siden av peisen har vi jerntenger og strykejern, som varmes på glørne. På veggen over peisen ser vi et elg-gevir. På benkene ligger det hareskinn og bjørneskinn. Finnene har alltid vært gode jegere. På bordet kan man se leirgjenstander, tre- og nevergjenstander. De finske bøndenes og karelernes kopper og kar ligner hverandre. Leire og kopper ble høyt verdsatt. Man tenkte at jo rikere en familie er, desto mer leir- og kobbergjenstander må den bruke. På bordet står ei rød kaffekvern og med den malte man kaffen for hånd. Finnene er flittige kaffedrikkere. Over bordet henger ei oljelampe. På lange vinterkvelder vevde og spant de finske kvinnene. På veggene ser vi vevde veggtepper.
Det finske hjørne. Foto: Bente Imerslund
Foto: Bente Imerslund
Har ikke vi fint museum? Disse glade gutta er stolte over skolemuseet sitt. Foto: Bente Imerslund

Det vepsiske hjørne
Foto: Bente Imerslund

Vepserne er Karelens minste folkegruppe, derfor har de fått et lite hjørne bak ovnen. Ovnen er hjertet og sjelen i ethvert hus. Den gir mat og drikke, leger, gir lys og varme, har sove- og hvileplass. Ovnens konstruksjon forteller om nasjonaliteten. Her er åpningen mot vinduet, og den skikken er både russisk og vepsisk. Karelerne har ovnsåpningen mot døra, slik at en fremmed som kommer inn straks ser den. I folketroen lever hjemmets vokter bak ovnen. Han beskytter hjemmet mot fare og alt ondt. Det viktigste er å huske på å av og til gi ham noe søtt: melk, grøt, en piroggbit eller sukkertøy. Ovnen er det kjæreste stedet for hele familien. På lange vinterkvelder sitter man der og forteller eventyr, synger og gjetter gåter.

Fra taket henger ei vogge som er dekket med mors sarafan (kjoleliv). Lukten av mor sitter i sarafanen og barnet holder seg rolig også når mor ikke er i nærheten. Vogga er sjelden tom. Både vepsiske og karelske familier er store. Så snart et barn har vokst ut av vogga, er neste barn på tur dit. På benkene ved vogga ser vi kvinnenes håndarbeid, en rokk, tein(spole) og deler av ei strikkemaskin. På golvet står en kurv laget av seljekvister. I slike kurver samlet jentene sin medgift. Bak vogga henger ei dokke ned fra taket. Fastelavenstida markerer slutten på vinteren. I fastelavnstida synger og danser man, man spiser blini (bokhvetepannekake) og så brennes dukka, symbolet på kulde, mørke og vinter.

Foto: Bente Imerslund
Oppgaver:

Se hvordan stedsnavnforsker Irma Mullonens beskriver vepsernes innsjøområde! Klikk her!

Vil du vite mer om jentebandet Värttinä. Se på f.eks. deres hjemmeside: http://www.varttina.com


Det russiske hjørne
Gjestfriheten er et særtrekk ved russerne. Nettop derfor er bordet helt sentralt i det russiske hjørne.
Bordduken ble lagt på bare på helligdager. På bordet står familiens stolthet - en stor kobbersamovar. Av mengden kobbergjenstander kunne man se hvor rik familien var. Alle spiste av et stort leirfat - i aldersrekkefølge. Hvert familiemedlem hadde sin plass ved bordet. Husbonden og gjestene satt i "det røde hjørnet".

Ved vinduet satt husbondens hjelpere - familiens sønner. Nær døra satt de ugifte jentene. Husmora satt nær ovnen. På benkene er det hjemmevevde matter. I alle russiske hus er "det røde hjørnet" husets viktigste plass. Hjørnet var ikke alltid rødt, men pent var det likevel. Det russiske ordet krasnaja 'rød' betyr også 'vakker, pen'. I "det røde hjørnet" hadde man ikon og helgenbilde. På hylla ved siden av ikonet er det et rødt påskeegg, som beskytter mot brann og lynnedslag. Bak ikonet er det ei seljegren som er velsignet i kirken. Med den kan man helbrede syke, både mennesker og dyr. Det fineste pyntehåndkleet henger i "det røde hjørnet" og der bruker man å oppbevare både Bibelen og de mest verdifulle gjenstandene i huset. Dit fører man de nyfødte, for at de skal bli kjent med husets ånd. Her sitter det unge paret før vielsen og under bryllupet. Her ligger også den avdøde tre dager i kista før vedkommende på sin siste reise blir ført til kirkegården. I Sovjet-tida hadde man på arbeidsplassene et møterom som het "Det røde hjørne".

Jenter i det russiske hjørnets røde hjørne
Foto: Bente Imerslund

Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no