Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk

Intervju med Anne Wilhelmsen og Mary Kristiansen

 • Vi er i Børselv på Kipparifestivalen i 2011. Foran meg her sitter to børselvdamer. Men er dere nå egentlig ordentlige børselvdamer, eller hva sier du, Anne Wilhelmsen?
 • Ja, jeg er jo ordentlig børselvdame selv om jeg ikke har bodd her på snart 40 år. Men det er jo alltid sånn når man kommer til hjemplassen sin og særlig når man treffer masse kjente, så føler man seg veldig børselvværing.
 • Du er en ekte kvæni har jeg forstått. Gjør du noe med det i Oslo?
 • Ja, jeg er leder av Qvæn Østlandet, så jeg føler meg veldig som en kven.
 • Hva er Qvän Østlandet?
 • Qvän Østlandet er en lokal organisasjon under Norske kveners forbund og vi har hele Østlandet som nedslagsfelt.
 • Hva slag saker steller dere mest med i foreningen?
 • Vi som er sentralt i foreningen jobber mye med språket, særlig språket, for det er jo det som er mest trua. Men vi håper jo også å gripe fatt i andre saker på kulturfronten etter hvert.
 • Hva slags andre saker?
 • Kanskje dette med sanger, kanskje noen håndverkstradisjoner. Det er jo mange ting som holder på å gå i glemmeboka – som vi ønsker skal komme fram i lyset igjen.
 • Er det stor interesse for Qvän Østlandet, mange medlemmer, aktivitet?
 • Vi har ca 135-136 medlemmer. Ikke alle er like aktive, det er som i andre frivillige organisasjoner. Det vi driver mest med utenom åpne møter et par ganger i året er språkkurs. Vi har kjørt flere, både grunnkurs og videregående kurs. Det har vært bra deltakelse, opptil 10-15 påmeldte hver gang. Første gang var det forresten 21 påmeldte og alle gjennomførte kurset.
 • Kan du snakke kvensk?
 • Ja i alle fall litt. Jeg forstår mye, men det er klart at når du ikke bruker et språk, så forsvinner det litt.
 • Hva er ditt morsmål?
 • Mitt morsmålet er kvensk.
 • Den andre børselvdama bor visst heller ikke i Børselv.
 • Nei, merkelig nok. Jeg heter Mary Kristiansen og jeg er født i Børselv 1946 og jeg flyttet herfra for omtrent 50 år siden. Jeg har vandret litt rundt omkring i Norge, og har blitt boende i Oslo nå. Av alle ting er Anne og jeg så å si naboer også i Oslo.
 • Kan du si litt mer om foreningen Qvän Østlandet?
 • Vi synes det er viktig å prøve å verve flest mulig. Akkurat der har vi ikke gjort en god nok jobb, det har man jo aldri gjort. Hvis vi klarer å øke medlemsmassen, så hadde vi kanskje hatt et bedre inntektsgrunnlag for å realisere mange av de drømmene vi har på kulturfronten. Vi har de to store åpne møtene to ganger i året utenom medlemsmøtene. Da har vi alltid kjente foredragsholdere. Og i år har vi planlagt en kvengudstjeneste. Vi håper vi får det til i høst. Vi har vært heldig med språklærerne, spesielt Terje. Han underviser ikke bare i språket, men han tar med seg kultur, han lærer oss sanger, han kommer med dikt, han forteller, tar med seg historier, det er en fornøyelse å bli undervist sånn. Men det er jo like viktig med den andre som synes hun skal gi oss enda grundigere grammatikk enn det vi egentlig skal ha på det stadiet vi er som nybegynnere.

 

Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no