Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
 
suomeksi
Øvelse for det ingermanlandske kirkekoret i St. Petersburg. Fra Ingermanlandforbundets festival i Åbo sommeren 2011. Finskelever på skole 23 i St. Petersburg. Våren 2013 leste ca 700 av skolens ca  800 elever finsk. Ingermanland-kart.

Her finner du stoff om områdets historie. Gamle og unge ingermanlendere snakker om kultur og identitet, om finsk språk og om hvordan det brukes i skoler og barnehager. Noen eldre forteller også om den dramatiske evakueringa på 1930- og 1940-tallet og om kirkas betydning.

Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no